PER APRENDRE

ADRECES PER APRENDRE I PRACTICAR

 Medi:

NATURALS
  • La relació: http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/ud/webstionaris/marcoscos.htm
  • L’aparell locomotor:


  • Les persones i la salut
         
http://www.ceip-diputacio.com/MITJA%20I%20SUPERIOR/medi/bloc3/COS-HUMA.HTM  • La matèria: el laboratori
          http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/laboratori/motor/flash_content/index.html

  • La matèria: la massa i el pes


Webquest:

http://weib.caib.es/recursos/sistema_solar_webquest/sistemasolar.htm#proces
            http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1086 f
SOCIALS
Geografia:
  • Relleu Catalunya: 
          http://clic.xtec.cat/projects/medisoc5/jclic/relleu5/relleu5.jclic.zip f
  • Rius de Catalunya: 
           http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=1421f
  • Relleu, rius i clima de Catalunya: 
  • Clima de Catalunya: 
         http://www.edu365.cat/primaria/muds/socials/meteocom/comar.htm


Història:

  • Prehistòria: Vídeos 


GRECIA I ROMA:

ANTIGUES CIVILITZACIONS:   Medi natural i social:

  -     Malalties i salut: 
-      Éssers vius:


   - La cèl·lula:

    - Reproducció:
- Mapes de les comunitats autònomes, de les províncies  espanyoles i dels estats de la Unió Europea:
    - Informació i capitals dels països que formen la Unió Europea:

Representació de la Terra:

 http://www.icc.cat
Ortografia catalana:

http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/ortografia/index.htm

Ortografia castellana:

  http://www.edu365.cat/primaria/muds/castella/ortografiate/index.htm

Matemàtiques:

http://www.amolasmates.es/Mates%20basicas/Mates_basicas.HTML
http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/mem2008/matematicas_primaria/menuppal.HTML

http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/mates6/jclic/mates6.jclic.zip&lang=ca&title=Activitats+de+matemàtiques+6è+de+primària

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada